XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6840.2.2022                                               Olszanica, dn.: 19.12.2022 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
  2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 1107/2 o powierzchni 0,2094 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00039634/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
  3. Do przetargu dopuszczono 1 osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
  4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
  5. Cena wywoławcza nieruchomości: 66.246,00 zł plus 23% VAT.
  6. Cena osiągnięta w przetargu :  66.916,00 zł plus 23%  VAT.
  7. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Pani Anna Gontarz, prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe CON -ANN.
 
 
                                                                                  
 
 
                                            ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-19 09:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-19 09:53