XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 14.12.2022 r.
zn.: RRG. 6845.36.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego była: Część działki o nr ew.: 424/1 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy 1,0 ha położonej w miejscowości Wańkowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7.
 3. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym wpłynęła 1 ważna oferta, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. Oferta została złożona przez:
 • Firmę DG Nieruchomości Sp.zo.o.
 1.  Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.12.2022 r.  o godz. 10:15.
 2.   Maksymalną liczbę punków uzyskała oferta złożona przez:
 • Firmę DG Nieruchomości Sp.zo.o.
 1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 1.000,00 zł. (netto) plus 23% VAT.
 2. Oferent zaproponował  cenę rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie: 2.460,00 zł (netto)  plus 23% VAT.
 3. Imię, nazwisko, albo nazwa firmy ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:  Firma DG Nieruchomości Sp.zo.o.
 
 
 
                                                           ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
                                                                              Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-14 11:00