XML
Ogłoszenie o I publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości.
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczny przetarg pismeny nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Wańkowa:

- Część działki o nr ew.: 424/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7 o powierzchni przeznaczonej do dzierżawy – 1,0 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r.
Ofertę złożyć należy do dnia 12.12.2022 roku do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, pok. 22-Sekretariat , 38-722 Olszanica 81.

 
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm.).

Olszanica, 10.11.2022 r.

                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
                                                                                    Robert Petka

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wyniku przetargu_park linowy.docx Plik doc 16.62 KB
Oferta. Plik doc 15.88 KB
Ogłoszenie o przetargu Plik doc 27.28 KB
Umowa - wzór. Plik doc 25.85 KB
Załącznik graficzny Plik pdf 4.66 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-10 09:54
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-14 11:01