XML
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na oddanie w użytkowanie wieczyste
O G Ł O S Z E N I E
 

WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA

 
oznaczone ewidencyjnie nr: 173, 183/5 o łącznej pow. 0,2989 ha, położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy pok. nr 1 w Sali Narad w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 10.15


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pok. nr 27, w godz. 730 – 1530, oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.


Olszanica, dnia 06.12.2022 r.
                                                           

                                                                           Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik doc 184.94 KB
Oferta Plik doc 15.68 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-06 09:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-06 09:39