XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 16.09.2022 r.
zn.: RRG.6845.28.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16 września 2022 r. o godz. 9:30 w siedzibie   Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: część nieruchomości rolnej stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr 121 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0,4102 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020682/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
3.  Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, które spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 147,67 zł.  
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 157,67 zł. (zw. z podatku VAT).
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Edward Dudyński.
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-16 10:48