XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2022 r.
zn.: RRG.6845.15.2022
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
  1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
  2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była nieruchomość rolna stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica,
    w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 661 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 2.1375 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00035914/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku
  3. Do przetargu dopuszczono dwie osoby/przedsiębiorstwa*, która spełniły warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciły wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
  4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 769,50 zł.
  5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 799,50 zł. (zw. z podatku VAT).
  6. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca nieruchomości: Jan Szczęsny.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 11:53