XML
Ogloszenie
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej:
 
- Zwierzyń, cz. dz. nr 100/21.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2021 r. ( piątek) o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem  na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 24.03.2021 r. (środa). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.1990)

Olszanica, dnia 23.02.2021 r.
                                                                      Zastępca Wójta Gminy Olszanica

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik doc 15.25 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-23 09:56