XML
Ogłoszenie o sprzedaży
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 
- Rudenka, dz. nr ew.: 121/4 .


Przetarg odbędzie się w dniu  10  marca 2020 r.  ( wtorek)  o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 06.03.2020 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65).
 
Olszanica, dnia 03.02.2020 r.                                     
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Rudenka dz nr 121(4 Plik doc 252.49 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 10:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 10:45
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek