XML
Informacja o wyniku przetargu
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                  Olszanica, dn.: 10.01.2020 r.
zn.: RRG.6845.41.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.01.2020 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 116 o pow. 0,038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 13,68 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 23,68 zł.
7. Nabywcą nieruchomości została: Pani Małgorzata Woźna.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2020-01-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-10 10:21
Dodano do archiwum