XML
Ogłoszenie o dzierżawie
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej:

 
- m. Olszanica, cz. dz. nr ew.: 116
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. ( piątek) od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 07.01.2020 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 02.12.2019 r.

                                                                WÓJT GMINY OLSZAINCA

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie cz. dz. nr 116 Plik doc 393.92 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-02
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-02 09:02
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-02 12:42
Dodano do archiwum Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko