XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6840.3.2019                                           Olszanica, dn.: 07.10.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.10.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1211 o pow. 0,0999 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00029203/9.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  dwie.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 10.750,00 zł,  zw. z VAT
6. Cena osiągnięta w przetargu : 10. 860 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Marcin Milczanowski.
 
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-07 10:23
Dodano do archiwum