XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6840.4.2019                                                 Olszanica, dn.: 19.08.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.08.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Olszanica oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ew.  861/3 i  861/8 o pow. 0,0909 ha ( 861/3 – 435 m2, 861/8 – 474 m2), dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 29.710,00 zł zw. z VAT
6.Cena osiągnięta w przetargu : 30.010,00 zł zw. z VAT
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Małgorzata Bierska.
 
 
 
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-19 09:22
Dodano do archiwum