XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6840.7.2019                                              Olszanica, dn.: 12.08.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.08.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uherce Mineralne oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 612/6 o pow. 0,181 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 57. 805,00 zł, plus 23% VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu : 71.813,55 zł, w tym 23% VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Janusz Demkowicz- ,, DEBIES”.
 
 
 
 
                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-12 09:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-12 09:27
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek