XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości poł. w m. Olszanica
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 
- Olszanica, dz. nr 861/3, 861/8.

 
Przetarg odbędzie się w dniu  19 sierpnia 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 15.08.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).
 
                                                            Olszanica, dnia 17.07.2019 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik doc 200.16 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-17 10:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-03 15:10
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek