XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.36.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 132 o pow. 0,0354 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 12,74 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 22,74 zł.
7.Nabywcą nieruchomości została: Pani Janina Kępka.
 
 
 
                                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:54
Dodano do archiwum