XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dn.: 12.07.2019 r.
zn.: RRG.6845.32.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.07.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Wańkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako cz. działki nr ew.: 183/1 o pow. 0,0126 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020682/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 4,54 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 14,54 zł
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Henryk Dul.
 
 
 
                                                                 WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 11:49
Dodano do archiwum