XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
 

na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości: 

- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 612/6 .

 

Przetarg odbędzie się w dniu  12 sierpnia 2019 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 

Warunki przetargu:

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 08.08.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.

       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

 

Olszanica, dnia 12.07.2019 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie dz. nr 612/6 Plik doc 154.16 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 08:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 08:08
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek