XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dn.: 17.06.2019 r.
zn.: RRG.6845.16.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 17.06.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 660(2) o pow. 1 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny:  360,00 zł.
6. Nabywcą nieruchomości został: przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
 
                                                                      
                                                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-17 13:18
Dodano do archiwum