XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 

- m. Wańkowa, dz. nr 176,173,175, 183/1,121.

- m. Rudenka, dz. nr 193/3, 195.

- m. Olszanica, dz. nr 132.

 


Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. ( piątek) od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 najpóźniej w dniu 10.07.2019 r. (środa). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).


Olszanica, dnia 10.06.2019 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Wańkowa Plik doc 21.73 KB
Ogłoszenie Olszanica Plik doc 15.33 KB
Ogłoszenie Rudenka Plik doc 18.57 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-10 09:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-10 09:34
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek