XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6840.26.2019                                                Olszanica, dn.: 03.06.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 03.06.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Paszowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 100 o pow. 0,1841 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020686/5;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 27.690,00 zł.
6.Cena osiągnięta w przetargu : 27.970,00 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Jarosław Wąchała.
 
 
 
 
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-03 09:57
Dodano do archiwum