XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dn.: 31.05.2019 r.
zn.: RRG.6845.23.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 31.05.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Stefkowa, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 243/3 o pow. 4,2523 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020651/1.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – 3.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 1.530,83 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 4.250,00 zł.
7. Nabywcą nieruchomości został: Pan Ryszard Dobrowolski.
 
 
 
                                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-31 11:13
Dodano do archiwum