Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

RRG.6164.6.2018                                                    Olszanica 17.12.2018

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

                                                         II postępowanie

 

Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego

 

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec i Olszanica : tj.

-  W Sosna   94.13 m3 – skład drewna w m. Orelec skład „sinica” na dz. nr ewid. 121/1

               - W Jodła – 53,82 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74584 do  numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)

               - W Jodła – 55,47 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)

  1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- Sosna – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych

- Jodła (PARTIA I) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych

- Jodła (PARTIA II) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych

  1. Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych)
  2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

I.                     W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

II.                  W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.

III.                  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)       Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 27.12.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 27.12.2018  roku

b)       Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 27.12.2018 r.

c)       Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium

IV.                  Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 27.12.2018 roku o godz. 10:05

V.                   Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.

-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.

VI.                  Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

VII.                Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Orelec i Olszanica

VIII.               Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.

IX.                   Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju tj:

               -  W Sosna    94.13 m3

               - W Jodła – 53,82 m3 – od numeru 74584 do  numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)

               - W Jodła – 55,47 m3 –  od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)

Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.

X.                   Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695

XI.                  Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

 

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
powrot
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-17 14:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-17 14:07
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-04-10
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 25 kwietnia 2024r. 07:20:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.