Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica

Ogłoszenie o przetargu
        na sprzedaż drewna tartacznego

Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81, 38-722 Olszanica:

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego Jodła

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego JODŁA różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości :
- Olszanica skład na działce o nr ewid. 463 w ilości 150,80 m3
- Olszanica skład na działce o nr ewid. 449 przy działce o nr ewid. 468 w ilości 85,47 m3
2. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi 220,00 zł netto ( dwieście dwadzieścia złotych  zł netto)
3. Oferty należy złożyć oddzielnie na każdy skład.
4. Wysokość wadium wynosi : dla ilości 150,80 m3  – 3 000 zł ( trzy  tysiące  złotych)
       dla ilości 85,47 m3 – 1 800,00 zł ( jeden tysiąc osiemset złotych)
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwiecień 2017 rok  godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
I. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno jodłowe w ilości 150,80 m3  w gminie Olszanica nie otwierać do 10.04.2017 do godz. 9:00 „  lub / i Przetarg na drewno jodłowe w ilości 85,47 m3  w gminie Olszanica nie otwierać do 10.04.2017 do godz. 9:00 z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 drewna, złożenie oferty najpóźniej do godziny 8:55 dnia 10.04.2017 roku
b) Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł i 1 800,00.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej na dzień przed przetargiem
c) Okazanie komisji przetargowej dowodu spłaty wadium
III. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10 kwietnia 2017 roku  o godz. 9:00
IV. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach zostanie wadium zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta.
V. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
VI. Drewno można oglądać na składach  w miejscowości Olszanica .
VII. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
VIII.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj. ze składu I – 150,80 m3 i/ lub  ze składu II w ilości 85,47 m3 . Wartość sprzedanego drewna  osiągnięta w wyniku złożonej oferty  stanowić będzie iloczyn   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
IX. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56
X. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 

powrot
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-03
Publikujący -
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-05
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 20 października 2021r. 03:24:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.