XML
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Olszanica

OGŁOSZENIE  Wójt Gminy Olszanica
           38-722 Olszanica 81
            Tel. 0-13-461 7045
            http://www.bip.olszanica.pl

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego .
1. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego  różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Olszanica położonego w miejscowości:
Olszanica i Orelec
Jodła  ( wielkowymiarowe) – w ilości 123,76 m3
– cena wywoławcza wynosi : 200,00 zł/netto za 1 m3
Dąb ( wielkowymiarowe) -  w ilości 32,25  m3
- cena wywoławcza wynosi: 600,00 zł/netto za 1 m3
Wiąz ( wielkowymiarowe ) – w ilości 0,74 m3
- cena wywoławcza wynosi: 250,00 / netto za 1 m3
Czereśnia (wielkowymiarowe) – w ilości 2,72 m3
- cena wywoławcza wynosi; 250,00 zł/ netto za 1 m3
       2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
       3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  wpłata wadium w wysokości :
           Jodła   w ilości 123,76  m3 –  1 200,00 zł
           Dąb w ilości 32,25 m3 – 900,00  zł
           Wiąz i czereśnia w ilości 0,74 m3 +2,72 m3 –  45,00 zł
Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy  lub przelewem na konto gminy Olszanica na nr 04 8642 1012 2003 1200 0882 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Olszanica najpóźniej na jedną godzinę przed przetargiem.
-  zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży
- przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w Regulaminie przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
4. Wysokość  minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem do pełnych złotych.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwiec  2016 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica sala narad na parterze.
6. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyniku przetargu wadium zostanie zwrócone na podany nr konta.
7. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
8. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie „sinica” w m. Orelec
9. Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca.
10. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela:
- pracownik Urzędu Gminy Olszanica – tel. 13 461 70 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.
11. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-06-01
Publikujący -
Dodano do archiwum