XML
Zasady pozyskania kosztem nabywcy gałęzi opałowych i odpadów zrębowych w lasach mienia komunalnego Gminy Olszanica


Zasady pozyskania kosztem nabywcy
gałęzi opałowych i odpadów zrębowych
w lasach mienia komunalnego Gminy Olszanica


Pozyskanie kosztem nabywcy gałęzi opałowych i odpadów zrębowych zasadniczo może odbywać się jedynie na zrębach po zakończeniu ścinki i zrywki.

Miejsce pozyskania należy uprzednio uzgodnić z leśnikiem gminnym. Pozyskane gałęzie i odpady zrębowe powinny być ułożone w wymiarowe stosy a chrust pozostały po wyróbce w niewymiarowe kupy.

Zgłoszenie zakończenia pozyskania powinno nastąpić najpóźniej w piątek poprzedniego tygodnia.

Odbiórka pozyskanego w ten sposób drewna odbywać się będzie w każdy wtorek po uprzednim zgłoszeniu zakończenia pozyskania.

Wydatek drewna prowadzony będzie w czwartek każdego tygodnia w obecności leśnika gminnego lub sołtysa wsi.

Osoby pozyskujące drewno winny bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy pozyskaniu drewna.

Kategorycznie zabrania się wykonywania pozyskania przez pojedyncze osoby.

Pozyskanie może odbywać się przez minimum dwie osoby jednocześnie pozostające ze sobą w kontakcie wzrokowym.

Osoby pozyskujące drewno biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć przy wykonywaniu prac.

Nie stosowanie się do wyżej opisanych zasad traktowane będzie jako naruszenie stanu posiadania mienia komunalnego Gminy Olszanica.


Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-21
Publikujący -