XML
I N F O R M A C J A DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
I N F O R M A C J A
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

( zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD )


Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.
- w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
( PKD ) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) -od 1 stycznia 2010 roku – tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. W związku z tym Przedsiębiorcy, którzy dokonali wpisu do w.w. ewidencji przed dniem 1 stycznia 2008r.
i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie – zobowiązani są do 31 grudnia 2009 r. zaktualizować swoje zaświadczenie o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na kody PKD 2007.  

 


Szczegółowych informacji udziela referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 25, tel. ( (013) 461 70 45.

 
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -
Dodano do archiwum