XML
Informacja o zaistniałej pomyłce !!!I n f o r m a c j a

 

 

Informuję, że w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż działek Nr Nr 835, 998, 1096, 1391, położonych w Olszanicy i działek Nr Nr 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 427/1 i 427/3, położonych w Uhercach Mineralnych zaistniała oczywista pomyłka w dacie w pozycji „ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 06 maja 2008r. do godz. 15.00.” a winno być „ w dniu 06 maja 2009 r.” oraz oczywista pomyłka w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 427/3, położonej w Uhercach Mineralnych w pozycji „ powierzchnia nieruchomości - 0,2171 ha ” a winno być „ 0,1271 ha ”.

 

Olszanica, dnia 15.04.2009r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-16
Publikujący -
Dodano do archiwum