XML
KONSULTACJE SPOŁECZNE
WÓJT GMINY OLSZANICA OGŁASZ KONSULTACJE SPOŁECZNE
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-06 12:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-23 10:12