XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy Olszanica z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-17 12:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-17 12:49