XML
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-06 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-06 12:46