XML
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-04 13:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-18 14:16