XML
Stanowiska ds. wymiaru , ewidencji i windykacji podatków


Stanowiska ds. wymiaru , ewidencji i windykacji podatków

kontakt:
tel.
013 461 70-45
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
finanse@olszanica.pl
 

1. Gromadzenie deklaracji, informacji , sprawdzanie poprawności danych.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem od środków transportowych, w tym nanoszenie deklaracji, zmiany i korekty.
3. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umarzania, rozkładania na raty
w zakresie podatku od środków transportowych oraz projektów aktów prawnych.
4. Pozyskiwanie z Wydziału Komunikacji aktualnych wykazów właścicieli pojazdów mechanicznych.
5. Przygotowanie dokumentacji do sprawozdań dotyczących skutków umorzeń, obniżenia górnych stawek podatku od osób prawnych i fizycznych w zakresie dochodów budżetowych.
6. Prowadzenie i przechowywanie danych dotyczących tajemnicy skarbowej, projekty odpowiedzi na wnioski z przeprowadzonych kontroli.
7. Prowadzenie kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych.
8. Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, wydawanie decyzji, zaświadczeń, sporządzanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych.
9. Sprawozdawczość w zakresie dodatków mieszkaniowych.
10. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami szkolnymi oraz pomocą dla uczniów.
11. Wydawanie decyzji, rozliczanie dotacji, sprawdzanie poprawności rozliczeń uprawnionych.
12. Prowadzenie właściwych dla stanowiska teczek spraw, prawidłowe opisywanie.
13. Dokumentów, przechowywanie oraz przekazywanie do archiwum zakładowego.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:52