XML
Uchwała budżetowa 2006

 

U C H W A Ł A   Nr XXV/178/2005
RADY   GMINY    W   OLSZANICY
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.
 
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt.9 lit. „c” i „d” i art.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r Nr 142,
poz.1591 z późn. zm./, art.109 ,110,116,122,124, oraz art.128
ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U z 2003 r Nr 15 , poz.148 z późn. zm./ Rada Gminy.
 
 
 
 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwala budzetowa na rok 2006.doc Plik doc 253.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-06
Publikujący -