XML
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
WÓJT GMINY OLSZANICA                 Olszanica, 9.05.2024 r.

Sygn. akt: RRG.6845.10.2024.JM                                                                             
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY
 
1.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: woj. podkarpackie,    powiat leski, gmina Olszanica, miejscowość Uherce Mineralne, działka oznaczona ew.  nr 393/19.

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:  KS1E/00040241/0.

3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 0,2000 ha.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica, pok. Nr 27 (tel. 13 461 70 45 wew. 6).
 
Olszanica, 9.05.2024 r.


ZASTĘPCA WÓJTA  GMINY  OLSZANICA
 
ROBERT PETKA

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Plik doc 768.60 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-05-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-09 10:03