XML
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 3 lat  
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – część nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie nr: 393/14 uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości  - 0,0012 ha.
3.Opis nieruchomości – utwardzony plac usytuowany po lewej stornie drogi krajowej nr 84 jadąc w kierunku Leska, przed budynkiem dawnej stacji PKP (obecnie Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe).

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, 5.07.2021 r.                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WYKAZ Plik doc 12.39 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:05