XML
Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa
w formie
darowizny na cel publiczny
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/254/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny na cel publiczny.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 874/1, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00038227/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości
 - 0,0026 ha.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 1.07.2021 r.                       WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WYKAZ _ Olszanica, dz. 874)1_darowizna na rzecz Powiatu. Plik doc 5.90 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01