XML
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8 o pow. 0,7488 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020686/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie podnr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 21.06.2021 r.                                                        
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
  
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WYKAZ _ Paszowa, dz. 284)4,284/5,284/6,284/7,284/8. Plik doc 412.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:36