XML
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212 o pow. 0,7280 ha uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 173, 183/1 o pow. 0,3013 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

3. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 175, 176, 179 o pow. 0,2828 ha  uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 

 

Szczegółowych informacji w ww. sprawach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie podnr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykazy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa. Wykazy opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazów podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 21.06.2021 r.                                                        
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. WYKAZ _ Wańkowa, dz. 212 Plik doc 38.50 KB
2. WYKAZ _ Wańkowa, dz. 173, 183)1 Plik doc 42.00 KB
3. WYKAZ _ Wańkowa, dz. 175, 176, 179 Plik doc 39.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:38