XML
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE o wyborze oferty 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Budowa chodnika w m. Stefkowa przy drodze krajowej nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa od km 28+337 do 28+590 (strona lewa)”.
       
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:                                                                                  
Oferta Nr 1-
Zakład Budowlany „DROMOST” Tadeusz Ostrówka, ul. Gombrowicza 11/8, 38-700 Ustrzyki Dolne.
                                                          
Uzasadnienie
 
Oferta ta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę
i uzyskała najwyższą ocenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym
w sprawie podpisania umowy.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.
 
Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-15
Publikujący -