XML
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej Nr.KRB- 341/17/2009

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych w ramach projektu pn: „Rozbudowa, dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta Nr 1
Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.
20-150 Lublin, ul. Ceramiczna 4.

Uzasadnienie


Oferta ta złożona w terminie , nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą ofertę i uzyskała najwyższą ocenę.

Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert :

1. Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
ul. Ceramiczna 4.– 100 pkt.

2. Zakład Budowlano-Instalacyjny „BUDREM”, Zbigniew Jabłonowski,
18-400 Łomża, ul. Woj. Polskiego 59 – 86,55 pkt.

3. PAMO-PLAST Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 6. – 81,47 pkt.
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Przyjazny Duch” Adam Kasper,
37-204 Tryńcza, Ubieszyn 59 – 97,38 pkt.

5. Roboty Ogólnobudowlane, Malarstwo, Czesław Kiełbasa,
38-722 Olszanica 25 – 79,25 pkt.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-09-21
Publikujący -