XML
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 215, 214, 222, 239 w miejscowości Olszanica w km 0+340 - 0+554”

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-18
Publikujący -