XML
Informacja z otwarcia ofert na zadanie: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół Publicznych wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej w tym budowa oświetlenia, drenażu i ogrodzenia na działkach o nr ewid. 414 w m. Uherce Mineralne i nr ewid. 1164 w m. Olszanica”

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-07
Publikujący -