XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn.: „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016”

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn.: „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica
w roku 2016”

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164) Gmina Olszanica unieważnia postępowanie pn.:  „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016” z uwagi na nie złożenie żadnej oferty w prowadzonym postępowaniu.

 

Olszanica 14 kwiecień 2016 rok

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-04-14
Publikujący -