XML
Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
” Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 2 –
Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 27.42 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-12
Publikujący -