XML
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 113, poz.759 i Nr 161 poz. 1078 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych do utylizacji z terenu Gminy Olszanica”.

Zadanie Nr 1.
Wybrano następującą ofertę:
Oferta Nr 3
Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28
Oferta uzyskała – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki określone w SIWZ. I uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium.
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o.o , Os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa
Oferta uzyskała – 92 pkt
Oferta Nr 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o , 38-700 Ustrzyki Dolne, Brzegi Dolne 1
Oferta uzyskała – 73 pkt

Zadanie Nr 2
Wybrano następującą ofertę:
Oferta nr 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o , 38-700 Ustrzyki Dolne, Brzegi Dolne 1
Oferta uzyskała – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki określone w SIWZ. I uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp z o.o , Os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa
Oferta uzyskała – 54 pkt

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-01-20
Publikujący -