XML
Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty


Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
” Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869

Uzasadnienie:
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę, jedyna oferta złożona w postępowaniu.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
 

Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie o wyborze oferty Plik doc 14.54 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-01-05
Publikujący -