XML
Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty


Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
” Remont drogi gminnej Nr 118316 w m. Uherce Mineralne (Kostryń)


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500
Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie:
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Jedyna oferta złożona w ramach przetargu, spełnia warunki SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 115.40 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-11-16
Publikujący -