XML
Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
„Remont dróg gminnych i placów parkingowych w m. Wańkowa, Uherce Mineralne i Olszanica”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o 38-500 Sanok,
Aleje Woj. Pol. 74

Uzasadnienie:

Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta jest najtańsza cenowo.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
Podstawa prawna dokonanego wyboru jest art. 91 ust.1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 15.81 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-08-10
Publikujący -