XML
Sprawozdanie SkarbnikaRb-Z kwartalne
roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz gwarancji i poręczenia

za okres początek roku do dnia 30 września  2008 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-01-08
Publikujący -