XML
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OLSZANICA NA LATA 2004-2015.

GMINA OLSZANICA
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY OLSZANICA
NA LATA 2004-2015.

Dokument: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olszanica ”, zwany w dalszej części Programem opracowany został w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).

Uwzględnia on w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów. Program sporządzany jest na okres 4 lat, z uwzględnieniem działań perspektywicznych, a co 2 lata Wójt Gminy Olszanica ma obowiązek sporządzić raport z jego realizacji i przedstawić go Radzie Gminy. Projekt Programu opiniowany będzie przez organ wykonawczy powiatu.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Olszanica.doc Plik doc 1.39 MB
Rys 1.doc Plik doc 150.50 KB
Rys 2.doc Plik doc 165.50 KB
rysunek 10.doc Plik doc 55.00 KB
rysunek 11.doc Plik doc 60.00 KB
rysunek 3.doc Plik doc 127.50 KB
rysunek 4.doc Plik doc 45.50 KB
rysunek 5.doc Plik doc 61.50 KB
rysunek 6.doc Plik doc 85.00 KB
rysunek 7.doc Plik doc 111.50 KB
rysunek 8.doc Plik doc 56.50 KB
rysunek 9.doc Plik doc 83.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-25
Publikujący -